حمیرا موحدی – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

حمیرا موحدی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی نوروتراپیست هیپنوتراپیست درمانگر کودک در بیش فعالی به وسیله نوروفیدبک زوج درمانگر در مشاوره پیش از ازدواج رفع مشکلات زوج از قبیل روابط بین فردی درمان مشکلات زناشویی و پیشگیری از طلاق…

چطور کودکی با نظم تربیت کنیم ؟

تربیت فرزند مستلزم صرف وقت و انرژی است نظم آموزی فوری شبیه وزن کم کردن فوری می ماند که مدتی آن هم به سختی اثر می کند ولی به سرعت از اولش هم بد تر خواهد شد . عادت کردن به چیزی باید به تدریج شکل بگیرد تا به درستی جا بیفتد . 18 سال پدر و…

نسرین افشاری – کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

تخصص اصلی روان درمانی کودک - درمان اختلالات یادگیری و اضطرابی در کودکان - مدرس کلاس های مهارت زندگی و آموزش خانواده - مشاوره پیش از ازدواج گروه درمانگر تحلیل رفتار متقابل تجربیات حرفه ای من به ترتیب زمان : مشاور کودک و…